(2.333333) نفر 3
تعریف ریموت برای سوزوکی ویتارا  کیلس

تعریف ریموت برای سوزوکی ویتارا کیلس
عباس  یوسفی  ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت

 

 

تعریف ریموت سوزوکی ویتارا استارتر    (keyless entry )

 

 

 

 

 

 

 

1-داخل خودرو نشسته - همه دربها بسته باشد.

2-شاسی قفل کن درب سمت راننده قفل نباشد .

3-کلید را داخل سوییچ استارت  قرار دهید (سوییچ را باز نکنید).

4-سه بار دکمه قفل کن (دکمه بغل دکمه شیشه بالابر ) را قفل کنید و محددا  باز کنید.

5-برای بار چهارم فقط قفل کنید.

6-کلید را خارج کنید و دوباره داخل کنید .(جمعا 4 بار این کار را تکرار کنید).

7-خودرو را روشن کنید.

8-صبر کنید صفحه ال سی دی از حالت چک سیستم خارج شود.

9-سوییچ بسته

10-بیزر دوبار صدا می دهدو قفل مرکزی یک بار عمل می کند.

11-ظرف سی ثانیه دکمه قفل کن یا بازکن ریموت را فشار دهید.بعد از تعریف هر ریموت بیزر صدا می دهد.

12-برای خروج یک بار دکمه استارت را فشار دهید.

  نکته : حتما باید کلید برای خودرو تعریف شده باشد تا بتوان ریموت برای خودرو تعریف کرد.

 

 

-

نظرات راجع به این مقاله

اولین  قبلی  0 ردیف  بعدی  آخر