لینک آبدیت Orange ۵
۱۳۹۶ دوشنبه ۲ مرداد

برای دانلود نرم افزار بیسیک  پروگرامر  اورنج  از این لینک استفاده کنید .

http://www.scorpio-lk.com/downloads/Orange۵/orange۵.rar

پسورد :PR۵۰-۱۳۰۱-XSQ۹-LM۳۵-DIO۱-۰۲۳J-۱۶۳N
 

برای دانلود نرم افزار ایمو (جیتگ )به روش زیر عمل کنید .

 ۱-ابتدا باید دستگاه شما آپشن ایمو هلپ را خریداری کرده باشید.

۲-هشت رقم آخر سریال دستگاه اورنج را به جای xxxx-xxxx