ریموت های جدید KD

۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۰ اردیبهشت در ساعت ۰۸:۰۹ ب.ظ

ریموت برای دستگاه های شرکت KD


کد فنی :KD۲۰/۳B  برای ریموت سه دکمه 

کد فنی :KD۲۰/۴  برای ریموت  چهار دکمه

اخطار
خیر
بله