به علت تنوع برندهای  سازنده باتری و وارداتی بودن این کالا  درخواست خرید شما نسبت به موجودی فروشگاه  ارسال خواهد شد.

لذا عکس موجود در سایت فقط جنبه نمایشی دارد.