دستگاه ریموت ساز مینی KD
KHC-۸۴۲

با این دستگاه امکان ساخت تمامی ریموت هایی که توسط شرکت KD برنامه نویسی شده فراهم می باشد.
ریموت های آفلاین و ریموت های آنلاین