• توضیحات :برای تمامی مدل های آزرا از سال 2006 تا 2011 -قابل تعریف با دستگا های پردیس -SKP900 -G SCAN
  مشخصات کلی
  فرکانس MHz 433
  چیپ ترانسپاندر PCF7936
  اورجینال
  تعداد شاسی ریموت 3
  ریموت با دستگاه لرن میشود
  کیلس استارتر