1.  کدیابی پژو 206 مولتی پلکس از BSI 95160
  2. کدیابی  تندرو 90 از UCH 95040
  3. کدیابی لیفان از ایموبلایزر 95040
  4. کدیابی زانتیا از CPH 95040
  5. خام کردن ایسیو و ایمو پراید والیو
  6. کدیابی سیتروین C5