این چیپ قابل استفاده برای خودروهای برلیانس مدلهای H220  - H230 گروه پارس خودرو می باشد.