این ایمولایتر برای گروه لکسوس و تویوتا با ریموت های که پیج یک آنها 94 باشد.