چیپ کلون T5
  چیپ کلون T5 KHC-685
  KHC-۶۸۵
  ۶۰,۰۰۰ تومان
  چیپ (60) 4D
  چیپ -60- 4D KHC-679
  KHC-۶۷۹
  ۷۰,۰۰۰ تومان
  چیپ کلون CN6
  چیپ کلون CN6 KHC-684
  KHC-۶۸۴
  تماس بگیرید
  چیپ کلون LKP04
  چیپ کلون LKP04 KHC-683
  KHC-۶۸۳
  تماس بگیرید
  چیپ کلون CN5
  چیپ کلون CN5 KHC-686
  KHC-۶۸۶
  تماس بگیرید
  چیپ کلون CN3
  چیپ کلون CN3 KHC-688
  KHC-۶۸۸
  تماس بگیرید
  چیپ کلون CN1
  چیپ کلون CN1 KHC-689
  KHC-۶۸۹
  تماس بگیرید
  چیپ کلون LKP02
  چیپ کلون LKP02 KHC-690
  KHC-۶۹۰
  تماس بگیرید
  چیپ کلون کینگ JMD
  چیپ کلون کینگ JMD KHC-692
  KHC-۶۹۲
  تماس بگیرید
  چیپ کلون کیلاین GKM
  چیپ کلون کیلاین GKM KHC-696
  KHC-۶۹۶
  تماس بگیرید
  چیپ ولکس C30
  چیپ ولکس C30 KHC-664
  KHC-۶۶۴
  تماس بگیرید
  چیپ ساژم -بوش -والئو
  چیپ ساژم -بوش -والئو KHC-665
  KHC-۶۶۵
  تماس بگیرید
  چیپ زیمنس ایران خودرو و سایپا
  چیپ زیمنس ایران خودرو و سایپا KHC-666
  KHC-۶۶۶
  تماس بگیرید
  چیپ خام -PCF7935
  چیپ خام -PCF7935 KHC-667
  KHC-۶۶۷
  تماس بگیرید
  چیپ جیلی
  چیپ جیلی KHC-668
  KHC-۶۶۸
  تماس بگیرید
  چیپ برلیانس H220-H230
  چیپ برلیانس H220-H230 KHC-669
  KHC-۶۶۹
  تماس بگیرید
  چیپ ال90
  چیپ ال90 KHC-670
  KHC-۶۷۰
  تماس بگیرید
  چیپ (46) MVM
  چیپ -46- MVM KHC-671
  KHC-۶۷۱
  تماس بگیرید
  چیپ (44) MVM
  چیپ -44- MVM KHC-672
  KHC-۶۷۲
  تماس بگیرید
  چیپ اورجینال تویوتا H
  چیپ اورجینال تویوتا H KHC-673
  KHC-۶۷۳
  تماس بگیرید
  چیپ تویوتا G (برای مدل های 2010 تا 2015)
  چیپ تویوتا G -برای مدل های 2010 تا 2015- KHC-674
  KHC-۶۷۴
  تماس بگیرید
  چیپ (67) 4D
  چیپ -67- 4D KHC-676
  KHC-۶۷۶
  تماس بگیرید
  چیپ (63) 4D
  چیپ -63- 4D KHC-677
  KHC-۶۷۷
  تماس بگیرید
  چیپ SSAT-ICU2
  چیپ SSAT-ICU2 KHC-678
  KHC-۶۷۸
  تماس بگیرید
  چیپ 4C
  چیپ 4C KHC-680
  KHC-۶۸۰
  تماس بگیرید
  چیپ ID48
  چیپ ID48 KHC-681
  KHC-۶۸۱
  تماس بگیرید
  چیپ برلیانس H320-H330
  چیپ برلیانس H320-H330 KHC-851
  KHC-۸۵۱
  تماس بگیرید
  چیپ زوتی Z300
  چیپ زوتی Z300 KHC-402
  KHC-۴۰۲
  تماس بگیرید
  سوپر چیپ SUPER CHIP
  سوپر چیپ SUPER CHIP KHC-449
  KHC-۴۴۹
  تماس بگیرید
   چیپ H30کراس -ID33
  چیپ H30کراس -ID33 KHC-457
  KHC-۴۵۷
  تماس بگیرید
  چیپ ساژم چینی KD
  چیپ ساژم چینی KD KHC-853
  KHC-۸۵۳
  تماس بگیرید
   انواع ترانسپاندر (چیپ)
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده