این ایمولایتر برای گروه لکسوس و تویوتا اسمارت  که پیج یک ریموت آنها A8 یا 88 باشد.