دستگاه پروگرامر ORANGE5
  دستگاه پروگرامر ORANGE5 KHC-803
  KHC-۸۰۳
  تماس بگیرید
  دستگاه كپي چیپ HANDY BABY
  دستگاه كپي چیپ HANDY BABY KHC-804
  KHC-۸۰۴
  تماس بگیرید
  دستگاه KEY MASTER DP PLUS
  دستگاه KEY MASTER DP PLUS KHC-812
  KHC-۸۱۲
  تماس بگیرید
  KEY MASTER 5
  KEY MASTER 5 KHC-454
  KHC-۴۵۴
  تماس بگیرید
  اینترفیس AVDI
  اینترفیس AVDI KHC-815
  KHC-۸۱۵
  تماس بگیرید
  دستگاه تست فرکانس
  دستگاه تست فرکانس KHC-816
  KHC-۸۱۶
  تماس بگیرید
  پین کد هیوندای و کیا تا سال 2016
  پین کد هیوندای و کیا تا سال 2016 KHC-818
  KHC-۸۱۸
  تماس بگیرید
  پین کد خودورهای گروه دودج
  پین کد خودورهای گروه دودج KHC-819
  KHC-۸۱۹
  تماس بگیرید
  2016 دانگل کد هیوندا و کیا تا
  2016 دانگل کد هیوندا و کیا تا KHC-453
  KHC-۴۵۳
  تماس بگیرید
  کانکتور OBDبرای خودروهای رنو
  کانکتور OBDبرای خودروهای رنو KHC-910
  KHC-۹۱۰
  تماس بگیرید
  ایمولایتر قفل فرمان بنز
  ایمولایتر قفل فرمان بنز KHC-494
  KHC-۴۹۴
  تماس بگیرید
  آنتن ایموبلایزر پراید زیمنس - والئو - CIM
  آنتن ایموبلایزر پراید زیمنس - والئو - CIM KHC-860
  KHC-۸۶۰
  تماس بگیرید
  ابزار خارج کردن و جا زدن پین ریموت
  ابزار خارج کردن و جا زدن پین ریموت KHC-862
  KHC-۸۶۲
  تماس بگیرید
  آنتن ایموبلایزر پراید بوش
  آنتن ایموبلایزر پراید بوش 106038
  ۱۰۶۰۳۸
  تماس بگیرید
  209 ایمولایتر قفل فرمان بنز 209 - 210- 211 - 203
  209 ایمولایتر قفل فرمان بنز 209 - 210- 211 - 203 KHC-761
  KHC-۷۶۱
  تماس بگیرید
   ایمولایتر قفل فرمان بنز  W204 - W207- W212
  ایمولایتر قفل فرمان بنز W204 - W207- W212 KHC-762
  KHC-۷۶۲
  تماس بگیرید
  KEY MASTER DP
  KEY MASTER DP KHC-902
  KHC-۹۰۲
  تماس بگیرید
   بقیه دستگاه ها -پین کد - نرم افزار
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده