نرم افزار کد یاب زیمنس از سوکت دیاگ
  نرم افزار کد یاب زیمنس از سوکت دیاگ KHC-745
  KHC-۷۴۵
   نرم افزار کدیاب CIM ایران خودرو وسایپا
  نرم افزار کدیاب CIM ایران خودرو وسایپا KHC-746
  KHC-۷۴۶
  نرم افزار تعریف سوئیچ هیوندا و کیا
  نرم افزار تعریف سوئیچ هیوندا و کیا KHC-747
  KHC-۷۴۷
  نرم افزار تعریف کلید CIMوتعریف ریموت اکوماکس
  نرم افزار تعریف کلید CIMوتعریف ریموت اکوماکس KHC-748
  KHC-۷۴۸
  نرم افزار تعریف کلید والئو سایپا
  نرم افزار تعریف کلید والئو سایپا KHC-749
  KHC-۷۴۹
  نرم افزار تعریف کلید فولکس گل
  نرم افزار تعریف کلید فولکس گل KHC-750
  KHC-۷۵۰
  نرم افزار تعریف کلید سوزوکی ویتارا2400
  نرم افزار تعریف کلید سوزوکی ویتارا2400 KHC-751
  KHC-۷۵۱
  نرم افزار تعریف کلید سوزوکی ویتارا2000
  نرم افزار تعریف کلید سوزوکی ویتارا2000 KHC-752
  KHC-۷۵۲
  نرم افزار تعریف کلید ساژم ایران خودرو
  نرم افزار تعریف کلید ساژم ایران خودرو KHC-753
  KHC-۷۵۳
  نرم افزار تعریف کلید زیمنس کن ایران خودرو
  نرم افزار تعریف کلید زیمنس کن ایران خودرو KHC-754
  KHC-۷۵۴
  نرم افزارتعریف کلید زیمنس سایپا
  نرم افزارتعریف کلید زیمنس سایپا KHC-755
  KHC-۷۵۵
  نرم افزار تعریف کلید زیمنس ایران خودرو
  نرم افزار تعریف کلید زیمنس ایران خودرو KHC-756
  KHC-۷۵۶
  نرم افزار تعریف کلید زانتیا
  نرم افزار تعریف کلید زانتیا KHC-757
  KHC-۷۵۷
  نرم افزار تعریف کلید ریو
  نرم افزار تعریف کلید ریو KHC-758
  KHC-۷۵۸
  نرم افزار تعریف کلید خودروهای چینی گروه دو
  نرم افزار تعریف کلید خودروهای چینی گروه دو KHC-759
  KHC-۷۵۹
  نرم افزار تعریف کلید خودرو های چینی گروه یک
  نرم افزار تعریف کلید خودرو های چینی گروه یک KHC-760
  KHC-۷۶۰
  نرم افزار تعریف کلید بوش سایپا
  نرم افزار تعریف کلید بوش سایپا KHC-761
  KHC-۷۶۱
  نرم افزار تعریف کلید بوش ایران خودرو
  نرم افزار تعریف کلید بوش ایران خودرو KHC-762
  KHC-۷۶۲
  نرم افزار تعریف کلید ال 90
  نرم افزار تعریف کلید ال 90 KHC-763
  KHC-۷۶۳
  نرم افزار تعریف کلید 206مولتی پلکس
  نرم افزار تعریف کلید 206مولتی پلکس KHC-764
  KHC-۷۶۴
  نرم افزار تعریف کارت مگان
  نرم افزار تعریف کارت مگان KHC-765
  KHC-۷۶۵
  نرم افزار تعریف ریموت مزدا 3 کیلس
  نرم افزار تعریف ریموت مزدا 3 کیلس KHC-766
  KHC-۷۶۶
  نرم افزار تعریف ریموت سمند مولتی پلکس
  نرم افزار تعریف ریموت سمند مولتی پلکس KHC-767
  KHC-۷۶۷
  تماس بگیرید
  اینترفیس مکمل پردیس
  اینترفیس مکمل پردیس KHC-768
  KHC-۷۶۸
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه ویندوز ست کامل
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه ویندوز ست کامل KHC-769
  KHC-۷۶۹
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه ویندوز ست ایرانی
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه ویندوز ست ایرانی KHC-770
  KHC-۷۷۰
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه اندروید ست کامل
  اینترفیس تعریف کلید پردیس نسخه اندروید ست کامل KHC-771
  KHC-۷۷۱
  پروگرامر کدیاب پردیس
  پروگرامر کدیاب پردیس KHC-772
  KHC-۷۷۲
  نرم افزار تعریف کلید 206ماو
  نرم افزار تعریف کلید 206ماو KHC-773
  KHC-۷۷۳
  کابل OBD اینترفیس پردیس
  کابل OBD اینترفیس پردیس KHC-774
  KHC-۷۷۴
  کابل دیاگ ریو
  کابل دیاگ ریو KHC-775
  KHC-۷۷۵
   دستگاه ها و نرم افزار های شرکت پردیس
   بر اساس نوع
   بر اساس سازنده