قفل سوئیچی سری سه گانه پراید تی تانا
کد کالا : KHC-۳۴۴

قفل سوئیچی سری سه گانه پراید تی تانا

با توجه به روند رو به افزایش سرقت خودرو که خسارات فراوانی با مالکین وارد می کند، رعایت مسائل امنیتی و پیشگیری از خطرات احتمالی همچون استفاده از انواع قفل های سوئیچی امری ضروری و قابل توجه می باشد. تعویض قفل های فابریکی و معمولی با قفل های سوئیچی می تواند از باز شدن آسان درب های جانبی و درب صندوق جلوگیری کند.