كلید شیشه بالابر پراید تك پل
KHC-۳۷۷

تماس بگیرید

كلید شیشه بالابر پراید تك پل

کلید شیشه بالابر جهت حرکت بالا و پایین شیشه های خودرو استفاده می شود. در پراید دو نوع کلید شیشه بالا بر وجود دارد. کلید شیشه بالابر دو پل و تک پل. از کلید شیشه بالابر تک پل در خودرو پراید برای شیشه شاگرد استفاده می شود که به راحتی و سرعت می تواند شیشه را بالا و پایین ببرد.