كلید شیشه بالابر پراید دو پل
KHC-۳۷۶

تماس بگیرید

كلید شیشه بالابر پراید دو پل

کلید شیشه بالابر جهت حرکت بالا و پایین شیشه های خودرو استفاده می شود. در پراید دو نوع کلید شیشه بالا بر وجود دارد. کلید شیشه بالابر دو پل و تک پل. از کلید شیشه بالابر دو پل برای راننده استفاده می شود که به راحتی بتواند شیشه خود و شاگرد را بالا و پایین کند که این کار به سهولت ⁠کار و تمرکز راننده کمک می کند.