كلید شیشه بالابر 405 سمت راننده
KHC-۳۷۹

تماس بگیرید

كلید شیشه بالابر 405 سمت راننده

کلید شیشه بالابر جهت حرکت بالا و پایین شیشه های خودرو استفاده می شود. در پراید دو نوع کلید شیشه بالا بر وجود دارد.  از کلید شیشه بالابر دو پل برای راننده استفاده می شود که به راحتی بتواند شیشه خود و شاگرد را بالا و پایین کند که این کار به سهولت ⁠کار و تمرکز راننده کمک می کند.