كلید شیشه بالابر 405 سمت شاگرد
کد کالا : KHC-۳۷۸

كلید شیشه بالابر 405 سمت شاگرد

کلید شیشه بالابر جهت حرکت بالا و پایین شیشه های خودرو استفاده می شود. در پراید دو نوع کلید شیشه بالا بر وجود دارد.  از کلید شیشه بالابر تک پل در خودرو پراید برای شیشه شاگرد استفاده می شود که به راحتی و سرعت می تواند شیشه را بالا و پایین ببرد. ⁠