شیشه بالابر پراید ابري درب جلو راست
KHC-۳۷۴

تماس بگیرید

شیشه بالابر پراید ابري درب جلو راست

از انواع قطعات شیشه خودرو می توان به تقویت شیشه بالابر ، شیشه بالابر ، کلید شیشه بالابر اشاره کرد. شیشه بالابر در دو نوع دستی و برقی  وابسته به نوع خودرو در خودروسازی مورد استفاده قرار می گیرد. در اکثر خودروهای قدیمی مانند نیسان، پیکان و ...از شیشه بالابر های دستی استفاده می شود. اما امروزه در ساخت  اکثر خودروها شیشه بالابر های برقی ارجعیت دارند. شیشه بالابر برقی نسبت به شیشه بالابر دستی به سهولت و سرعت عمل  می کند و در هنگام رانندگی تمرکز راننده را آشفته نمی کند. در برخی از خودروها  به دلیل عقب بودن صنعت خودروسازی در کشور، فقط در شیشه های جلو خودرو از شیشه بالابر برقی استفاده می شود و شیشه های عقب خودرو از نوع دستی هستند. با گذشت زمان ممکن است در عملکرد شیشه بالابر اختلالی رخ دهد و یا برق آن به کل قطع شود، برای رفع این مشکل باید روی در باز شود و تعمیرات آن نیاز به تخصص دارد.